ร่วมธุรกิจกับเรา


แฟรนไชส์ราคาเดียว 59,000 บาท ปิดร้านได้เลย 


 Step for Join

ขั้นตอนการดำเนินการ ธุรกิจแฟรนไชส์
ลงทุนเปิดร้านชาลงกา ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ 

 

 

 


 
 
Register

สมัครร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ชาลงกา

  097-465-4465    

Visitors: 190,189